[:nl _i=”0″ _address=”0″ /]

Massage behandeling van pijnklachten en overbelasting.

Welkom in de massage praktijk in Delft! Ik word enthousiast van . . .

 . . .  mensen die met een speciale vraag komen.

Soms is de vraag heel duidelijk en vaak is het vaag. Bijvoorbeeld dat u -soms al jaren- last hebt van ‘iets’, en het doet pijn. Dat ‘iets’ is meestal al eindeloos behandeld zonder een bevredigend resultaat. Vaak zijn de klachten ontstaan na een ongeval of na een schijnbaar onschuldige overbelasting, door sporten, door werken, door een geweldincident.

Deze vage informatie is een prima uitgangspunt.

Dan gaan we samen aan het werk.

Hoe? Lees verder . . .

Massage vanuit uw vraag

We beginnen met een intake, waarin we duidelijkheid proberen te krijgen of er een voorgeschiedenis is die tot uw huidige klachten heeft geleid. Uw verhaal wordt altijd serieus genomen en met respect gehoord.

Vaak worden direct verbanden zichtbaar tussen de actuele situatie en klachten of incidenten en ongevallen uit het verleden. Dan gaan we aan de slag. Ik maak meestal gebruik van zowel de stoel als de tafel. De stoel is bijzonder geschikt om nek en schouders, armen en handen te masseren.

Tijdens de massage vraag ik regelmatig feedback om de behandeling te bij te stellen als nodig.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse massagetechnieken, zoals bindweefselmassage, deep tissuemassage, triggerpointmassage: allemaal bedoeld om die ontspanning te verkrijgen die verlichting van de klachten geeft.

Na afloop krijgt u -als u wilt- een eenvoudig advies mee om het herstel thuis verder te kunnen ondersteunen.

massage delft

 

 

 

 

 

Welkom bij De aanpak.

Massage Delft afspraak maken

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bedrijfsmassage

Fysieke support op de werkvloer? Bedrijfsmassage ga je onderzoeken als je een duidelijke aanleiding ziet en als je duidelijk de voordelen ziet. Duidelijke aanleidingen voor bedrijfsmassage kunnen zijn:

 • er is een hoge werkdruk
 • je krijgt signalen van onvrede
 • er is een te hoog ziekteverzuim
 • je collega’s hebben werkgerelateerde klachten
 • werk gebeurt routinematig i.p.v. creatief

Voordelen van bedrijfsmassage:

 • je laat zien dat je het welzijn van je collega’s belangrijk vindt
 • goodwill, dankbare medewekers
 • 15 – 20 minuten rust op de massagestoel bevordert creativiteit
 • werkplezier en productiviteit worden bevorderd
 • de investering maakt besparingen mogelijk

Interesse in bedrijfsmassage? Maak een kennismakingsafspraak en laat de massage door een paar collega’s uitproberen.

Over de aanpak, massage in Delft.

Massage Delft Marcel DavidsMarcel Davids. ‘Mijn loopbaan heeft als rode draad het werken met materie.’ Ik heb gewerkt als tuinman, landbouwer, timmerman, huisschilder. Daarnaast ook als loopbaanadviseur, vestigingsmanager van een detacheringsbureau, professional organizer en kleuradviseur. Ruim 14 jaar nu run ik de massage praktijk in Delft.

Hoe ben ik met massage in aanraking gekomen? Tijdens de bewegingslessen van mijn opleiding aan de ‘Human Development Counselling Foundation’ gaven medestudenten mij regelmatig te kennen dat ze mijn aanraking als prettig ervaarden. Dat bracht mij op het idee om van aanraken mijn beroep te maken in de vorm van masseren. Ik ben direct gestart met de opleiding tot sportmasseur en daarna de specialisatie in bedrijfsmassage en diverse cursussen en zelfstudie. Over het menselijk lichaam raak je niet snel uitgeleerd, ook nu dragen vragen van clienten en een telkens groeiende ervaring bij tot een steeds verfijnder manier van werken

Ik ben gefascineerd door schoonheid. De schoonheid van de bergen en de zee, van de planten- en dierenwereld en het kleurenspel in de atmosfeer. Daarnaast gaat mijn interesse evenzeer naar de schoonheid van menselijke creaties zoals architectuur, muziek en wetenschap. Het menselijk lichaam zie ik als een topprestatie van bouwkunst. Het is telkens weer een genoegen daarmee in de massages te mogen werken. Mijn motivatie is dienstbaarheid.

Bewaren

Bewaren

De massagedag Delft

“Dat had ik jaren eerder moeten doen”. Deze uitspraak, die ik met enige regelmaat hoor van cliënten, heeft mij bewogen om Dé massagedag Delft te organiseren. Waarom mensen niet gewoon de gelegenheid bieden om kennis te maken. Laagdrempelig, gratis, op een mooie plek en met workshops en lekkere gezonde hapjes.Massage dag Delft

Even terugkomen op bovenstaande  uitspraak van cliënten, het valt mij op hoe vaak en vooral hoe lang mensen blijven rondlopen met fysieke klachten, een heel medisch circuit doorlopen, fysiotherapie krijgen en toch niet het gewenste resultaat bereiken. . . . .lees verder

Bewaren

Bewaren

Kadootjes

Dat is nog eens leuk! Een bloemetje krijgen van een cliënte die blij was met een boek dat ik haar had aangeraden.Massage Delft kadootjeHet boek waar het over gaat heet ‘Radicale remissie’ en gaat over de verhalen van tientallen mensen over de hele wereld die ondanks slechte vooruitzichten er in slaagden om te herstellen van kanker.

Mensen die de dood in de ogen hebben gezien . . . . lees verder

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Whiplash

Whiplash massage DelftWat opvalt aan mensen die een zwaar ongeval hebben meegemaakt is dat ze na afloop niet voldoende gehoord en begrepen zijn: “Na de huisarts kwam ik bij de fysio en toen er na 10 -15 behandelingen geen vooruitgang geboekt was zijn we daarmee gestopt. Daarna heb ik maar gedacht dat het erbij hoorde. De klachten zijn echter nog onverminderd aanwezig en belemmeren mij in mijn dagelijks leven.”

Uiteraard ga je na een ernstig incident waarbij mogelijk of zeker whiplashklachten optreden naar de huisarts/ziekenhuis en laat je foto’s nemen. Vervolgens  . . . lees verder

Privacybeleid

Uw gegevens worden slechts gebruikt om met u te communiceren, daarmee bedoel ik  dat ik uw telefoonnummer of emailadres gebruik om te communiceren over de afspraak of om een nota te versturen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Tijdens de intake deelt u met mij de informatie die u wilt delen, deze –vaak gevoelige- persoonlijke info wordt op papier en niet digitaal opgeslagen, is dus niet toegankelijk voor derden. Deze informatie is en blijft privé en zal ook nooit mondeling met een ander worden gedeeld.

Bij onduidelijkheden of vragen neem gerust contact op.

Marcel Davids,  De aanpak massagepraktijk.

[:en _i=”4″ _address=”4″ /]

De Aanpak: treatment of pain complaints and being overworked

I get excited by people . . .
. . . asking specific questions. For instance that they suffer (sometimes years) from ‘something’. That ‘something’ has been treated endlessly without much progress. Most of the time these complaints started after an accident, an injury, a misstep, after a period of very hard working, after an incident.
These questions trigger me and make me awake.
Of course next I will ask you some questions and then we start working.
How? Read further . . .

Massage practice

First of all I listen to your wishes and questions . . . . I take your story about possible complaints seriously, even when it seems to make no sense. Most of the time during the intake connections between the actual situation and certain experiences in the past come to surface.

 

Next we go to work.

During the massage I will respond to your reactions and observations. The entire physiology will be put in motion in a gentle way. During the massage the entire body will be involved.

Massage offers excellent possibilities to recover from whiplash, burnout, chronic headaches and pains due to injuries and overload.

When you are confident after your first visit we make up plan for recovery with massage, and some simple excercises for you to do at home .

Welcome at ‘de aanpak’

share

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Massage in company

Consider massage in company when you have a clear reason and you clearly see the benefits .

Obvious reasons can be:

 • There is a high workload
 • There are signs of discontent
 • The absenteeism is to high or increasing
 • Employees with work-related symptoms
 • some is done out of routine, no creativity shows up

Benefits:

 • Goodwill , grateful colleagues
 • 15 minutes of rest on the massagechair gives room to creativity
 • You show that you care about the welfare of your colleagues
 • Job satisfaction and productivity are promoted
 • This investment allows big savings

Interested?

Make an appointment with me at your office, ask me a lot of questions and get a number of free massages.

What about ‘de aanpak’. Marcel Davids (1956)

‘My career has as its giding work with matter.’

I worked as a gardiner, farmer, carpenter and a painter.
In addition, as a career counselor, branch manager of an employment agency , professional organizer and color consultant.

How did I become a masseur? During movement lessons of my training at the Human Development Counseling Foundation several students told me that me touching them was a pleasant experience. I decided to make touching my profession. I became a qualified sports masseur and continued with specilisations in chairmassages, triggerpoint massage and built up a ten years experience. During the years I moved more and more to treat people with pain, old injuries, traumas.

I’m fascinated by beauty. The beauty of the mounatins and the sea, of plants and animals, the colours in the sky.
Beside that my passion goes equally to human creations like archtecture, music and science.
For me the human body is a major achievement of architecture and I love working with it in the massages.

My motivation is offering optimal service.

Bewaren

Bewaren

Massageday Delft

“I should have done this years earlier.” This statement, which I hear often from clients, has motivated me to organize De Massagedag Delft. Why not give people an opportunity to get acquainted with massage. A special day of massages, accessible, free of charge, in a beautiful place and with workshops and tasty healthy foodies.toverstokje

Come back to this statement of many clients, it strikes me how often and especially how long people live with physical symptoms,  they went through a medical circuit, physiotherapy and still not achieve the desired result. . . . .read more

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Presents!

Guess what, a client brings me flowers, just because she was happy with a book I recommended.

The book I mentioned is called ‘Radical Remission’ and it tells the story of men and women who were able to heal from cancer against all odds. People facing death, often send home to die by doctors who could not help them . . . .read more

Bewaren

Bewaren

Tired and moody?

Some time ago I had an appointment with my son to go running in ‘The Delftse Hout’ in Delft. We decided to find out how far we could come. Well, we ran at about 7 kilometers, I had a slightly better condition as at this moment.

Anyway, what I want to tell you are the things that rose to my consiousness during this exercise.

It startet like this: P1000502

The weather is nice and we have mapped out a nice route . . . read more

Bewaren

[: _i=”8″ _address=”8″ /]