Coaching

Het is volkomen normaal om zo af en toe eens met iemand te willen overleggen over vragen die je hebt. Het kunnen persoonlijke vragen zijn of vraagstukken die zich om jou heen afspelen en waartoe je een heldere verhouding zoekt.

In de coaching krijg je de gelegenheid om je nader met je vraag uiteen te zetten. Ik luister, stel vragen, zet de boel nog eens op een rijtje en als nodig moedig ik je aan. De bedoeling van deze coaching is niet om je met oplossingen en tips te overladen maar om jou tot een oplossing te laten komen.

Gelijkwaardigheid is een basisprincipe in de coaching. De vorm waarin het gesprek plaatsvindt is in openheid en met respect.

Als je uitgeput bent en het je aan energie ontbreekt om zelf bij een doorgang te komen krijg je een advies. 

 

Coaching en massage worden afzonderlijk aangeboden. Tijdens de massage wordt gemasseerd en tijdens de coaching wordt geluisterd en gesproken.

De tarieven zijn vooralsnog gelijk aan de tarieven voor massage.