[:nl _i=”0″ _address=”0″ /]

Tarieven

standaard tarieven, waardebepaling achteraf, creatieve tarieven

Standaard tarieven:

€ 30.00 half uur

€ 58.50 1 uur

€ 82.50 anderhalf uur

Als de standaard tarieven voor u te hoog zijn kunt u bij het eerste bezoek gebruik maken van het welkomsttarief, zodat u tegen lage kosten kunt bekijken of mijn aanpak u bevalt. Welkomsttarief is € 20,00 voor een half uur en € 40 voor 1 uur. Als u daarna de behandelingen wilt vervolgen dan kijken we even samen of een aangepast tarief een optie is.

Waardebepaling achteraf.

Bij waardebepaling kijkt u na afloop hoeveel de massage voor u waard is geweest. Dat kan minder, hetzelfde of meer zijn dan het standaard tarief. Als u de massage meer waard vond dan betrekt u uiteraard ook uw mogelijkheden daarbij.

Creatieve tarieven

Wat ik graag zou willen is dat iedereen die dat wil een massage kan krijgen, ook als er even geen geld voor is.

Daarom stel ik cliënten die daar mogelijkheid  toe hebben voor om iets extra te betalen, om een potje te vullen voor degenen die het zich niet kunnen veroorloven. Transparantie is hier belangrijk daarom vermeld ik elke gift hieronder op deze pagina met vermelding van uw naam (of als anoniem 1, 2, 3 etc). Op het moment dat er voldoende in kas zit kunnen mensen met beperkte middelen een afspraak maken.

Als u dit toevallig leest en u vindt het een leuk idee om aan bij te dragen, maak dan uw gift over op:

NL79 TRIO 0198 374 674 ten name van ‘de aanpak’. U krijgt een klein kadootje als dank.

datum naam bedrag
mei 2015 de aanpak € 10.00
juni 2015 anoniem €    7.50
juli 2015 Xandra € 30.00
okt 2015 anoniem € 10.00
totaal € 57.50

19 mei 2016. Eerste vrijwillig gesponsorde client is inmiddels geweest. De teller staat dus weer op 0,00

Op dit moment in kas:

datum naam bedrag
feb 2018 Edith €  7.50
apr 2018 Frank €  7.50
totaal € 15.00

Annuleren

Afspraak afzeggen.

Je kunt je afspraak altijd verplaatsen of afzeggen. Doe dit alsjeblieft uiterlijk de dag tevoren, zodat ik de gereserveerde tijd niet in rekening hoef te brengen. Natuurlijk houd ik er rekening mee als er sprake is van overmacht.

[:en _i=”3″ _address=”3″ /]

Rates

standard rates, valuation afterwards, creative rates

Standard rates:

€ 30.00 half an hour
€ 58.50  for 1 hour
€ 82.50 for 1,5 hour

In case you have to deal with a small budget you get a special rate which is € 20,00 for half an hour. (€ 40,00 for one hour etc.)

Valuation afterwards.

In using valuation afterwards you decide afterwards how much the massage has been worth to you . That could be more, the same or less than the standard rate. Do you valuate it more as the standard rate, than off course you involve your possibilities.

Creative rates

What I really want:

is that everyone who wants a massage, can have one, even if they don’t have the money to do so.

That’s why I suggest customers the option to pay more than I ask, to create a budget for those who cannot afford. To make this all transparent I put online every contribution with date and name or nickname, see table below . The moment there is enough in cash potential clients with to little money can make an appointment.

If you read this post here and find it a great idea to join, contact me!

Till now, one massage has been donated .

At this moment, in cash: € 0.00

[: _i=”6″ _address=”6″ /]