Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Whiplash

Al jaren last van nekklachten? Een whiplash? Hier zijn positieve reultaten bereikt.
Whiplash
nekklachten
Wat opvalt aan mensen die een zwaar ongeval hebben meegemaakt met blijvende whiplash klachten is dat ze na afloop niet voldoende gehoord en begrepen zijn: “Na de huisarts kwam ik bij de fysio en toen er na 10 -15 behandelingen geen vooruitgang geboekt was zijn we daarmee gestopt. Daarna heb ik maar gedacht dat het erbij hoorde. De klachten zijn echter nog onverminderd aanwezig en belemmeren mij in mijn dagelijks leven.”

Uiteraard ga je na een ernstig incident waarbij mogelijk of zeker whiplash klachten optreden naar de huisarts/ziekenhuis en laat je foto’s nemen. Vervolgens ga je niet naar huis in de hoop dat het allemaal vanzelf overgaat, maar ga je na toestemming van je huisarts, naar iemand toe die kan voelen hoe het er aan toe is. Hoe voelt het in de nek, in de hals, in de rug, op de borst, rond het bekken.

Dat is namelijk essentieel om de klachten te behandelen, voelen, met een duur woord heet dat palperen, om waarnemingen te verzamelen waar de verstijvingen zich bevinden om ze vervolgens met zachte intensieve aanraking te benaderen. Daar nog aan voorafgaand verzamelt de behandelaar zoveel mogelijk details over de wijze waarop het ongeval plaatsvond. Bij een aanrijding vraag ik bijvoorbeeld, kwam de auto van links of rechts of vanachter, hoe zat jij op dat moment achter het stuur?

Daarnaast is mijn advies om Arnica C30 in te nemen, een homeopathisch geneesmiddel dat wonderen kan verrichten bij het weer in beweging krijgen van de verstijvingen door een shock. Als je wilt, consulteer later een homeopaat die je verder kan adviseren over vervolgmiddelen.

Wat kan de masseur doen. Allereerst wacht de masseur op ‘sein veilig’‘ van de huisarts dat behandeling toegestaan is. Dan kan hij in samenwerking met de cliënt aan de slag. Tot zijn beschikking staan massage, warmte, arnicazalf en het toepassen van kleine specifieke bewegingen.

Die bewegingen leg ik even uit: het is mogelijk om in een veilige setting de beweging die het hoofd heeft gemaakt tijdens het ongeval na te bootsen. Dat klinkt misschien gek, maar als het lichaam in vertrouwen het hoofd naar voren of naar achter mag bewegen, dan kan het zenuwstelsel ‘begrijpen’ dat het veilig is om deze beweging weer toe te staan. Bijvoorbeeld, tijdens het incident is het hoofd hard naar achter geklapt zoals bij een aanrijding van achter gebeurt. De masseur houdt dan het hoofd vast en laat het heel langzaam naar achter gaan, tot het punt waarop de client pijn gaat voelen. Daar stopt de beweging en vervolgens brengt de masseur het hoofd terug in de uitgangspositie. Dit wordt een aantal keer herhaald tot er duidelijk meer beweging merkbaar is. Deze handeling kan een wereld van verschil maken, daarna kan  de massage voorzichtig worden voortgezet, waarbij de ergste pijnplekken eerst nog even vermeden worden om het vertrouwen te voeden.

Een van de belangrijkste dingen is tijd nemen, de client serieus nemen en aandacht geven. Met gerichte ontspanningsoefening voor thuis moet het dan lukken om de bewegingsruimte te vergroten, het vertrouwen te herstellen en richting pijnvrij te gaan bewegen.

Whiplashklachten kunnen trouwens overal in het lichaam optreden afhankelijk van de wijze waarop het incident heeft plaats gevonden. Wil je meer weten van mijn werkwijze, stel een vraag via het contactformulier.

Lees bij klantreacties het verhaal van een cliënte die op haar fiets werd aangereden (2009)

What is striking about people who have experienced a major accident with persistent whiplash complaints is that they were not sufficiently heard and understood afterwards: “After the doctor I came to the physio and when no progress had been made after 10-15 treatments we are thus stopped. Then I thought it was part of it. However, the complaints are still present and hinder me in my daily life. “

Of course you go to the doctor / hospital after a serious incident where possible or certainly whiplash complaints occur and have your photos taken. Then you do not go home in the hope that it will all go away, but you go to someone who can feel what it is like after permission from your doctor. How does it feel in the neck, in the neck, in the back, on the chest, around the pelvis.